Tadarus Al-Qur`an Online

odoj-logo

Rasul bersabda :
"Afdholu ibadati ummatiy tilawatu Al-Quran" – ibadah umatku yang paling utama adalah membaca al-Quran.

Nabi saw juga berkata :
"khoirukum man ta'alamma al-Quran wa allamahu" - Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang membaca al Quran dan mengajarkannya.

Beliau saw jg bersabda :
"Bacalah al-Quran, sesungguhnya kelak dia datang di hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya." (HR. Muslim)

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Humaid al-A’raj :
"Barang siapa membaca AI-Quran, kemudian ia berdoa, niscaya doanya itu diamini empat ribu malaikat."

Anas bin Malik ra sahabat Rasulullah selalu mengumpulkan anggota keluarganya ketika khatam al­Quran dan berdoa bersama. Dalam satu riwayat ad-Darimi dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra memberitakan bahwa Ibn Abbas mengutus seseorang untuk mencari orang-orang yang membaca al-Quran. Apabila ia ingin mengkhatamkannya ia segera memberitahu Ibn Abbas, maka beliau segera menghadirinya.

Jadi tunggu apa lagi? Yang tertarik ikut program Tadarus dan Khataman al-Quran Ustad Husin Nabil Assegaf dgn membaca 1 juz 1 hari, dan bisa khatam setiap hari secara berjamaah serta didoakan doa khatam alQurannya.